Om os

En troværdig klimapartner med fagligheden i orden

Klimaskov: Vi står for hele processen

Hvis I vælger at samarbejde med Hedeselskabet om at rejse ny klimaskov, vil I opleve en partner, der tager jer igennem hele processen. Det kan vi, fordi Hedeselskabet har alle de kompetencer, der skal til for at rejse nye skove – lige fra opkøb af landbrugsjord og myndighedsbehandling til plantning og pleje af den nye skov.

Vi har fagligheden i orden

I Hedeselskabet er skovrejsning og skovdyrkning en kernekompetence. Vi forvalter i omegnen af 200.000 ha skov i Danmark og Baltikum, hvoraf Hedeselskabet selv ejer 10.000 ha. Hvert år planter vores dedikerede skovrejsningskonsulenter nye skove for private lodsejere rundt om i hele landet. Vores viden om skovrejsning strækker sig helt tilbage til 1866, hvilket har givet os mere end 150 års erfaring med skovrejsning samt en dyb faglighed, der gør os til specialister på området.

klimaskov - plant et træ

klimaregnskab

Sådan har vi beregnet vores klimaregnskab. Klik her.

Skov og klimaregnskaber: Vi er eksperter

Som skovejere har vi været igennem en proces med at udarbejde et klimaregnskab, hvor det var essentielt at finde ud af, hvordan skovenes positive klimaeffekt kunne indregnes i klimaregnskabet. I 2021 blev vi nøje udvalgt som en af få danske virksomheder, der skulle teste en opdatering af GHG-protokollen. Processen har gjort os til de førende eksperter i, hvordan man som skovejer indregner skovens kulstofbinding i sit CO2-regnskab.

Klimapartner Mads Frimann Olsen

Hvis I som virksomhed overvejer at skabe en klimaskov til gavn for natur, klima og miljø, kan I tage fat i Mads. Som ansvarlig for nye klimapartnerskaber bidrager han desuden med relevant og opdateret viden om CSR, ESG og Greenhouse Gas Protocol. På den måde skabes størst mulig værdi for jer, hvis I ønsker at integrere klimaskoven som et led i jeres klimaregnskab og ESG-rapportering.

Mads har en baggrund som skov-og landskabsingeniør og har tidligere arbejdet med skovdrift på et administrativt niveau. Siden 2020 har han arbejdet med at udvikle og virkeliggøre Hedeselskabets Klimaskovkoncept.

Privat er Mads far til to drenge og bor på en mindre landejendom på Sydvestsjælland med kæresten Carola og hunden Aslak. Fritiden bruges med familien samt i naturen, hvor jagt- og vildtpleje er en stor passion.

klimaskov
hedeselskabet klimaskov

Klimapartner Casper Sandfeld

Casper hjælper med at finde og købe landbrugsjord til etablering af nye klimaskove. Han varetager også samarbejde og partnerskaber med vandselskaber, som ønsker at bruge skovrejsning som et værktøj til grundvandsbeskyttelse.

Med en baggrund som skov- og landskabsingeniør og ejendomsmægler har han i mere end 6 år arbejdet med salg af skove, landbrugsejendomme, herregårde og godser i hele Danmark.

Privat bor han sin forlovede Celina og hunden James mellem Slagelse og Sorø, hvor han som ivrig jæger og lystfisker nyder at have naturen som nærmeste nabo.

Hedeselskabet bidrager også med andre projekter

Siden stiftelsen i 1866 har Hedeselskabet arbejdet med skovrejsning, skovdrift og skovejerskab. I dag er vi en alsidig virksomhed, som også arbejder for at skabe mere og bedre natur:

bæredygtighed

Det åbne land
I det åbne land bidrager vi med genslyngning af åer og naturpleje af lysåben natur. Læs mere her.
 

planter træer

I byen
I byens grønne områder konverterer vi i stigende grad golde græsplæner til levende biodiversitetsarealer. Læs mere her.
 

bæredygtighed

Det åbne hav
På det åbne hav skaber vi ved hjælp af blåmuslinger et renere havmiljø og producerer samtidigt en fødevare med et meget lavt CO2-aftryk. Læs mere her.