Hvorfor plante træer?

Nye klimaskove er på mange måder et godt tiltag for naturen og omverden

Plant et træ - for fællesskabet

Der findes en skov af gode grunde til at plante træer. Men overordnet set skaber man med skovrejsning et nyt stykke natur til gavn for klima, biodiversitet, mennesker og miljø. Ved at bidrage til etablering af klimaskov udviser I ansvarlighed og giver tilbage til naturen og fællesskabet.

Læs mere om vores ejerskabsmodel her.

Removal: Træer fjerner CO2 fra atmosfæren

Når solen skinner, optager træerne CO2 gennem spalteåbninger i nåle og blade. Kulstoffet lagres i træets stamme, grene og rødder, og på den måde har skoven aktivt fjernet CO2 fra atmosfæren – også kaldet ”Carbon Removal”. Skovrejsning er derfor et effektivt værktøj i kampen mod klimaforandringer.

Hvor meget CO2 optager et træ

Rekreation: Træer skaber rum for mennesker

Hvis man bor under en kilometer fra skov eller andre grønne områder, viser undersøgelser, at man kan få en forbedret sundhed og livskvalitet, end hvis man bor længere væk fra skoven. ”Bare fem minutter i skoven genopretter balancen i et komplekst system,” siger Kjeld Fredens, der er hjerneforsker og holder foredrag om skovens gavnlige effekter på det menneskelige sind.

Skovrejsning kan altså forbedre livskvaliteten for de lokale borgere. Her kan de gå ture, cykle, ride eller endda overnatte – alt efter hvordan skoven prioriteres og designes. På den måde kan klimaskove tage socialt ansvar og give tilbage til det omkringliggende samfund.

brunstokkede rørhat

Biodiversitet: Træer skaber nye levesteder

Skoven er et stabilt økosystem, der i modsætning til dyrket landbrugsjord får fred til at udvikle sig på naturens præmisser. Når en klimaskov plantes, skabes der løbende nye levesteder for et væld af organismer, der knytter sig til skovens særlige karakteristika. Fx er svampe og træer tæt forbundne og i mange tilfælde helt afhængige af hinanden. Også flora, fauna og insekter tilgodeses, når der rejses nye skove.

Træer beskytter grundvandet

Skovrejsning på landbrugsjord sikrer en fremtidig beskyttelse af grundvandet. Det skyldes i høj grad, at det ikke kræver pesticider og gødning at plante og dyrke en skov. Men også det konstante plantedække spiller en rolle i skoven, hvor jorden ikke bearbejdes og forstyrres.

Vandværker og vandindvindingsselskabet har også fået øjnene op for skovens beskyttende effekt, og de medvirker derfor i stigende grad til skovrejsningsprojekter for at sikre rent drikkevand. VandCenter Syd har fx medvirket til etableringen af ”Brylle Vandskov” på Fyn for at beskytte et vigtigt grundvandsmagasin.
 

bæredygtige byggematerialer

 

 

Træ: En fremtidig og fornybar ressource

Tidsperspektivet er langt, når man har med skov og træer at gøre. Men at tage ansvar er også at kigge langt ind i fremtiden og bidrage med indsatser, som fremtidige generationer kan høste frugterne af.

Træ er et helt unikt materiale, som i dag primært bruges til byggeri, møbler, emballage og energi. Hvad træ vil blive brugt til i fremtiden, kan vi ikke være helt sikre på. Men vi ved, at træ i modsætning til fossile materialer er fornybart: Når man fælder et træ i skoven og udnytter ressourcen, overtager nabotræerne lyset, og skoven vokser ufortrødent videre med samme vækst. Hvis man vælger at fælde alle træerne, kan man plante nyt, og skoven kan vokse igen med fornyet vækstkraft.

Ved at bidrage til Hedeselskabets klimaskove, er I med til at plante en fornybar ressource, som fremtidige generationer kan få glæde af.

Klimaskov bidrager til FN's Verdensmål

Samlet set bidrager nye klimaskove til mindst 4 af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling:

  • Verdensmål 6  Rent vand og sanitet: Træer beskytter lokale grundvandsdepoter
  • Verdensmål 12  Ansvarligt forbrug og produktion: Træ er en fornybar og energieffektiv ressource, som fremtidige generationer kan få glæde af
  • Verdensmål 13  Klima-indsats: Skovrejsning er et effektivt middel i kampen mod klimaforandringer
  • Verdensmål 15  Livet på land: Nye skove betyder nyt liv for et væld af organismer. En stærk indsats for biodiversiteten