15 kr. Et træ*

- sammen planter vi en dansk klimaskov

Hvad kan en klimaskov?

Når du vælger at plante en klimaskov, er du med til at gøre en reel forskel for klimaet, samtidig med at du værner om naturen. En klimaskov kan:

Binde Co2 i træmassen

Binde CO2 i træmassen

Producere bæredygtige materialer

Producere bæredygtige materialer

Øge biodiversitet

Øge biodiversiteten

grundvand

Passe på grundvandet

Bruges aktivt og reaktivt

Bruges aktivt og reaktivt

* Et træ koster 18,75 kr. inkl. moms

Bliv klimaskovsponsor

Som sponsor giver du et beløb til, at der kan blive rejst skov og udviklet naturværdier på et areal, som Hedeselskabet administrerer. Du får ejerskab på Co2-bindingen i de sponsorerede træer og dermed retten til at disponere over Co2-effekten.

Bliv klimaskovejer

Som ejer af en klimaskov, kan vi designe skoven efter dine ønsker – og du kan f.eks. skabe et natursted for kunder, medarbejdere mm. Hedeselskabet hjælper med alt det praktiske i processen fra opkøb af arealer til skovrejsning og forvaltning af området. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at skabe din egen klimaskov

En stærk historie

Skoven og den omkringliggende natur er samtidig et vigtigt levested for planter, insekter og dyr. Skoven er et vigtigt virkemiddel til at bremse nedgangen i biodiversitet, og samtidig er træerne gode til at sikre kvaliteten af det drikkevand, som er i jorden under dem. Endelig rummer skoven generelt stor rekreativ værdi for lokalbefolkningen.

Med vores 150 års erfaringer og faglige viden om skov og natur er vi den naturlige partner, når der skal rejses skov. Vi skræddersyr den enkelte løsning efter partnerens behov og ud fra naturens præmisser. Sammen sætter vi positive aftryk i miljøet og økonomien.