Sponsorer træer

Plant et træ – for klimaets skyld

Sådan virker konceptet

I Danmark er naturen og biodiversiteten under pres. For 20 kr. pr. træ bliver du og din virksomhed medsponsor af en dansk klimaskov, som forbedrer naturværdien, lagrer CO2 og substituerer fossile brændstoffer samt CO2-dyre materialer.

Skovsonsporbevis - plant et træ

1. Du sponsorerer og modtager et bevis

klimaskov

2. Vi samler sponsoraterne

plant et træ

3. Vi finder jorden til projektet

køb et træ

4. Vi planter forår eller efterår

klimaskov

5. Vi renholder og plejer arealet

Skoven vokser og optager Co2 fra atmosfæren

6. Skoven vokser og optager CO2

Hvor meget CO2 optager et træ?

Det helt korte svar er, at for hvert træ der plantes, vil der over en periode på 100 år blive sikret binding af 0,25 tons CO2 – men der findes ikke et endegyldigt tal, da der er mange faktorer, som spiller ind. Men for at begynde historien, om hvor meget CO2 et træ optager, skal vi lige starte med at stille os selv et andet spørgsmål. Nemlig – hvorfor optager træer CO2? Skoven fungerer nemlig som en kæmpe støvsuger, der suger CO2 ud af atmosfæren – sammen med sollys og vand skal træerne nemlig bruge CO2 for at vokse.

Træers evne til at optage CO2 afhænger af mange variabler
Bindingen af CO2 afhænger primært af to ting – produktiviteten og træartsvalget. Jo hurtigere træet vokser, desto mere CO2 optager det.
Nåletræ vokser som regel hurtigere end løvtræ, hvorfor CO2-optaget generelt er større for nåletræ end løvtræ. Derudover er der flere forskellige faktorer, som påvirker træets evne til at vokse og dermed dets evne til at optage CO2.Det betyder for eksempel meget, hvilken jordtype træet står på, ligesom nedbør, temperatur og skovens forvaltning har stor indvirkning.

Det er derfor vigtigt, at skoven forvaltes, så der på sigt kan produceres bæredygtige materialer, som kan erstatte mere CO2-belastende materialer, såsom beton og stål. Samtidig med dette vil der også være arealer, hvor naturen får lov at bestemme. Skovene designes og forvaltes, så der tages hensyn til dyre- og planteliv.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis I vil vide mere om klimaskovens CO2-optag og andre fordele.

plant et træ

Eg i ren bestand:
10 t CO2 ha/år*

klimaskov


Hurtigtvoksende kultur: 
19 t CO2 ha/år*

*Kilde: Kulstofbinding ved skovrejsning 2020 : Sagsnotat. / Johannsen, Vivian Kvist; Nord-Larsen, Thomas; Vesterdal, Lars; Bentsen, Niclas Scott. 2020
Ovenstående CO2-optag er et gennemsnit, set over en 100-årig periode.


Tak fordi du hjælper med at rejse mere skov – til gavn for klimaet, biodiversiteten og os alle sammen:

  • Alle træer bliver plantet i Danmark.
  • Klimaskovene drives bæredygtigt og får status af fredskov.
  • Klima(CO2)-effekten opgøres efter anerkendte metoder, som er valideret af tredjepart.
  • Et sponsorat består af minimum 100 træer.

Hvad gør de andre sponsorer?

De primære drivers for de sponsorer, vi allerede har etableret partnerskaber med, er at vise deres kunder, at de tager ansvar for klima,
miljø og biodiversitet ved at gøre noget konkret og synligt, som deres kunder kan se og forstå.

plant et træ medarbejderskov

Rejs en medarbejderskov
I kan plante et træ for hver medarbejder i jeres virksomhed, til jubilæum, give som julegave eller lignende. 

Klimaregnskab

Kompenser for CO2-udledning
Ved at plante træer er jeres virksomhed med til at optage og binde den CO2, som I udleder gennem jeres aktiviteter.

plant et træ

Plant et antal træer pr. produkt/salg
Plant et træ hver gang I sælger et produkt, hver gang en kunde genbestiller en ordre eller lignende. 

plant et træ gave

Giv træer som en gave
Træer er den perfekte gave til enhver lejlighed.

plant træ

 

 

Her planter vi

Vi arbejder med et nærhedsprincip i vores skovrejsning. Det betyder, at alle de træer, vi planter, er på dansk jord – til gavn for den danske natur og det danske lokalsamfund. 

Fordele for klimaskovsponsorer

Som sponsor giver I et beløb til, at der bliver rejst skov og udviklet naturværdier på et areal, som ejes af en anden lodsejer.

CO2 klimaskov

CO2-effekt

I får glæde af – og ret til markedsføring/branding af CO2-effekten fra skoven.

klimaskov

Nærhed

Træerne plantes på udvalgte steder i Danmark

plant et træ

Kun 20 kr.

Det koster kun 20 kr. at sponsorere ét træ. Et billigt tiltag med stor klimaeffekt

bevis klimaskov

Bevis

Som dokumentation for effekten af jeres skovsponsorat modtager I et bevis