Sådan opnår I jeres CSR-mål!

Ved at bidrage til at Hedeselskabet kan plante nye klimaskove, gavner I ikke kun klimaet, men også miljøet, biodiversiteten og samfundet omkring jer. På den måde kan klimaskove styrke virksomhedens CSR-profil.

Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility: Moderne virksomheder vil gerne gøre deres bedste for at være til stede i verden på en ansvarlig måde. Derfor gør mange, hvad de kan for at udlede så få klimagasser som muligt, beskytte sit omkringliggende miljø og være gode ved sine medarbejdere. Det er god CSR-politik.

Plant et træ – og nå jeres CSR-mål!

Ved at plante træer i samarbejde med Hedeselskabet kan I som virksomhed gøre en ekstra indsats for samfundet omkring jer og styrke jeres CSR-profil. Træer kan nemlig gøre gavn i verden på mange måder:
  • Træer optager og lagrer CO2 – et konkret bidrag til at modvirke klimaforandringer
  • Træer kan beskytte lokale depoter af grundvand
  • Træer skaber liv og rum for mennesker i det lokalområde, hvor skoven plantes
  • Træer skaber nye levesteder for en skov af organismer – flora, fauna, insekter og svampe
  • Træer kan blive en værdifuld ressource for fremtidige generationer, fordi træ kan erstatte fossilt baserede produkter som plastic, stål og beton
Læs mere om, hvordan nyplantede træer gør gavn her.

Plant klimaskove på to måder med Hedeselskabet

I Hedeselskabets afdeling for klimaskove har vi to måder at lave skovrejsning: Vi kalder det Ejerskab eller Sponsorat – alt efter om I som virksomhed ønsker at komme til at eje hele den nye skov, eller om I blot vil give et beløb til, at vi i samarbejde med lodsejere og andre sponsere kan plante en ny klimaskov.

Uanset hvilken model, der passer til jer, kan ethvert bidrag gøre gavn for klima, miljø og omverden. På den måde kan I komme i mål med jeres CSR-strategi. Læs mere om de to modeller her:

Bliv klimaskovejer 
Bliv klimaskovsponsor 

Tag endelig kontakt til os, hvis I skulle have nogle spørgsmål til vores to klimaskovkoncepter.

FAQ for potentielle klimaskovejere

Hvis I har spørgsmål specifikt rettet mod det koncept, hvor man som virksomhed kan komme til at eje den nyplantede klimaskov, kan I læse vores FAQ. Her svarer vi på de spørgsmål, som vi oftest møder, når vi præsenterer Hedeselskabets unikke koncept for klimaskovejere.

Læs FAQ’en her.

Hvem er vi?

Hedeselskabet har mere end 150 års erfaring med at plante nye skove. Klimaskove er seneste skud på stammen og kan betragtes som en nyfortolkning af den gamle plantningssag. Læs mere om os her, hvor du også kan møde Casper og Mads, som er Hedeselskabets to klimapartnere.