Om Hedeselskabet

En tillidsfuld klimapartner med fagligheden i orden

Vores koncept

Vores koncept er en konkret klimaløsning, hvor der gennem skovrejsning udvikles mangfoldig natur og træprodukter. Træerne fjerner CO2 fra luften og lagrer det i stammerne. Når træer tages ud af skoven, kan de fortsætte med at lagre CO2,
når de anvendes til bygninger eller møbler, og samtidig erstatter de materialer som beton og jern. Det træ, der løbende tyndes ud af skoven, kan anvendes som energikilde i stedet for kul eller olie. Derfor er skovrejsning en effektiv måde til at reducere atmosfærens CO2. 

"30.000 hektar ny klimaskov"
- Hedeselskabets målsætning for 2030

Fordele ved at vælge os som partner

klimaskov Hedeselskabet

En stærk faglighed
Skovforvaltning og -drift er en af grundstenene i vores forretning. Vores skovfogeder er lokalt forankret i dit område og særligt kendte for en høj faglighed, effektiv drift og langvarige, personlige relationer.

klimaskovsejer

En solid skovejer
Gennem de seneste 150 år har vi i Hedeselskabet bygget en forretning på et fundament af vores skovejerskab. Det giver os en indgående indsigt i alle facetter af træets levetid. 

klimapartner

Tillidsfuld klimapartner
Vi sørger for et troværdigt og tillidsfuldt klimaprodukt ved at efterleve de grundlæggende principper for "det gode CO2-projekt", som akkrediteres af 3. part.

Vores mål for klimaskovene

Hedeselskabet vil bidrage til, at vi når den nationale målsætning om at fordoble det danske skovareal. Vores mål er at rejse 30.000 ha ny skov i Danmark inden 2030. Det svarer til mere end 40.000 fodboldbaner. En stor opgave – og derfor har vi brug for partnere, der deler vores ambition.

klimaskov
hedeselskabet klimaskov

Hedeselskabet bidrager også med andre projekter

Allerede fra de første år efter grundlæggelsen af Hedeselskabet i 1866 talte E.M. Dalgas ivrigt om plantningssagen. Siden har Hedeselskabet gennem mere end 150 år arbejdet med skovdrift og skovejerskab. I dag er vi en international, grøn virksomhed, som arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid med naturen som partner.