Hvorfor plante træer?

En klimaskov byder på et væld af muligheder

Fordele ved at plante skov

Vores koncept er en konkret klimaløsning, hvor der gennem skovrejsning på tidligere landbrugsjorder udvikles mangfoldig natur og træprodukter. Træerne fjerner CO2 fra luften og lagrer det i stammerne. Skoven er samtidig et vigtigt levested for planter, insekter og dyr. Træerne er også gode til at sikre kvaliteten af det drikkevand, som er i jorden under dem.

CO2 klimaskov

CO2-optag

Skov er en effektiv CO2-støvsuger, hvor CO2 fjernes fra luften og lagres i både træet og jordbunden. Samtidig er det træ, der løbende tages ud af skoven, med til at erstatte fossile energikilder og klimatunge materialer i f.eks. bygninger og møbler. 

Vandbeskyttelse

Skovrejsning øger kvaliteten af vores drikkevand og beskytter grundvandet mod nedsivning af pesticider og nitrat.

plant en skov

Klimaskov

Rekreative værdier

Skoven kan både anvendes til en gåtur, en løbetur, mountainbike-ture, ridning, fitness, overnatning og meget mere – alt efter hvordan man vælger at designe og prioritere skoven. Al forskning viser, at ophold i skoven forbedrer sundheden – både den fysiske og den mentale.

Biodiversitet

Når vi etablerer en ny skov, arbejder vi på naturens, geografiens og træernes præmisser. Vi skaber en mangfoldig skov, som både indeholder arealer målrettet CO2-optag og arealer, hvor biodiversitet er i højsædet – hvor naturen får lov at råde.

Biodiversitet klimaskov

Fakta fra Den Danske Klimafond

Efter 100 år har en bøgeskov på god jord eksempelvis bundet op mod 1.600 tons CO2. Bindingen af CO2 omfatter både det stående træ i skoven og træ, som bliver fældet og anvendt i træindustrien og byggebranchen

1 ha skov

  • Efter 100 år har eksempelvis en bøgeskov bundet 1.600 tons CO2. Dette gælder både træ i skoven og træ, som bliver hugget ud til træindustrien og byggebranchen.
  • Anvendelse af træ frem for fossile brændstoffer har stor klimaeffekt.
  • En fuldvoksen skov er mange år undervejs. Dermed er tidshorisonten væsentlig i forståelse af konceptet – det er ikke nogen her og nu-løsning.