Klimaskov

For fællesskabet

Hvad kan en klimaskov?

Når du vælger at plante en klimaskov, er du med til at gøre en reel forskel for klimaet, samtidig med at du værner om naturen. En klimaskov kan:

Binde Co2

Binde
CO2 i træmassen

bæredygtige byggematerialer

Producere
bæredygtige materialer

Biodiversitet

Øge
biodiversiteten

grundvand

Passe på
grundvandet

Plante træer

Bruges aktivt og rekreativt

plant et træ - klimaskovsponsorer

Bliv klimaskovsponsor

Som sponsor giver du et beløb til, at der kan blive rejst skov og udviklet naturværdier på et areal, som Hedeselskabet administrerer. Du får ret til markedsføring/branding af CO2-effekten fra skoven

Bliv klimaskovejer

Som ejer af en klimaskov kan vi designe skoven efter dine ønsker – og du kan f.eks. skabe et natursted for kunder, medarbejdere m.m. Hedeselskabet hjælper med alt det praktiske i processen fra opkøb af arealer til skovrejsning og forvaltning af området. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at skabe din egen klimaskov.

klimaskovejer

En stærk historie

Skoven og den omkringliggende natur er samtidig et vigtigt levested for planter, insekter og dyr. Skoven er et vigtigt virkemiddel til at bremse nedgangen i biodiversitet, og samtidig er træerne gode til at sikre kvaliteten af det drikkevand, som er i jorden under dem. Endelig rummer skoven generelt stor rekreativ værdi for lokalbefolkningen.

Med vores 150 års erfaringer og faglige viden om skov og natur er vi den naturlige partner, når der skal rejses skov. Vi skræddersyr den enkelte løsning efter partnerens behov og ud fra naturens præmisser. Sammen sætter vi positive aftryk i miljøet og økonomien.